Barn- og ungdom


Barn, ungdom og deres familier har en sentral plass i menigheten i Høvåg. 

Vi vil stimulere til tidlig kontakt med kirken og dens budskap og skape en tilhørighetsfølelse for både barna og familien. Under ser dere våre aktuelle tilbud til barn, ungdom og familier.