Jenteforening


Kom på på Høvåg bedehus annenhver tirsdag etter skolen! Jenteforeningen er for 1.-4. klasse.

Annenhver tirsdag kl. 1430-1600 fra 7. september.
Andakt, hobbyaktiviteter, basar.

Kontakt
Ida Tobiassen, tlf. 957 98 610‬

Teresa Brovig, menighetspedagog tlf 917 41 591

Tilbake