Miniklang


Miniklang er koret for skolebarn i Høvåg!  Koret har pause.

Miniklang er koret for skolebarn fra første skoletrinn. Øvelsene er mandager på oddetallsuker kl. 1800–1900.
Miniklang har sangopptredener i Høvåg kirke, på Høvåg bedehus, osv. En helg i oktober drar koret på Barnegospelfestivalen (BGF) i Kragerø der det synger sammen med mange andre barnekor.

 

Tilbake