Hovden-turen med PUSH


PUSH har tur til Hovden 17.-19. mars. Påmelding åpner fra 11. februar.

Pris for turen kr 1200,- inkluderer reise med buss, opphold, brødmåltider og middag lørdag. 

Mer info fås av ungdomsleder Monica Gislefoss.

Tilbake