Tårnagenthelg


Alle på 3. og 4. klassetrinn er velkommen på samling i kirka lørdag 4. februar 2023.

Les invitasjonen HER 
Påmelding via sms til 91741591 innen 2. februar. Skriv navn og klasse.

Leder er menighetspedagog Teresa Brovig, kateket Helgi Jacobsen og sokneprest Kathrine Skjerdal.

Tilbake