Etter skoletid


Samling på Høvåg bedehus rett etter skolen!

 

Etter skoletid er for 5.-7. skoletrinn.
Her samles vi annenhver mandag kl. 1315–1530. Andakt, lek, lekselesing (frivillig) og mat.
Program for høsten kommer her.

Etter skoletid ledes av ungdomsleder Øyvind og trosopplærer Charlotte.

Kontakt
Øyvind Wallann, tlf. 936 04 489

Charlotte Hansen Meszaros tlf 917 99 812

Tilbake