Alle rettigheter 2018 Høvåg menighet

Etter skoletid


Samling på Høvåg bedehus rett etter skolen!

 

Etter skoletid er for 5.-7. skoletrinn.
Her samles vi annenhver mandag (fra 8. oktober 2018) kl. 1315–1530. Andakt, lek, lekselesing (frivillig) og mat.

Etter skoletid ledes av ungdomslederene Linda og Øyvind.

Kontakt
Linda Ribe Stokke, tlf. 988 04 186
Øyvind Wallan, tlf. 936 04 489

Tilbake