Etter skoletid


Samling på Høvåg bedehus rett etter skolen! Oppstart 29. august.

 

Etter skoletid er for 5.-7. skoletrinn.
Her samles vi annenhver mandag kl. 1315–1530. Andakt, lek, lekselesing (frivillig) og mat.
Program for høsten kommer her. 

Etter skoletid ledes av trosopplærer Teresa.

Kontakt

Teresa Brovig tlf 917 41 591

Tilbake