Alle rettigheter 2019 Høvåg menighet

Menigheten

Materiell fra Bibelundervisningskvelder


Vil du gå gjennom Haralds tre undervisningskvelder?

Les mer

 

Menigheten

Materiell fra Bibelundervisningskvelder


Vil du gå gjennom Haralds tre undervisningskvelder?

Les mer

 

Menigheten

Kirkevalg 2019


Her er lista med kandidater til menighetsrådsvalget.Valgstyret utlyser supplerende nominasjon fram til 5. juni.

Les mer

 

Menigheten

Kirkevalg 2019


Her er lista med kandidater til menighetsrådsvalget.Valgstyret utlyser supplerende nominasjon fram til 5. juni.

Les mer

 
 

Ekstraordinært årsmøte på Høvåg bedehus

Innkalling til ekstraordinært årsmøte / Høvåg bedehus på Vitnemøtet, søndag 02. juni 2019, kl. 1100

Les mer

 

Kirkens årsmøte

Søndag 17. mars etter gudstjenesten kl 11.

Les mer

 

Nytt bønnerom

Vi har fått nytt bønnerom på bedehuset!

Les mer

 

Givertjeneste

Menigheten i Høvåg er takknemlig for alle gaver som kommer inn til vårt arbeid!

Les mer

Kalender