Alle rettigheter 2019 Høvåg menighet

Menigheten

Bibelundervisning med Harald Avtjern


Bli bedre kjent med både Det gamle- og Det nye testamente på bibelundervisning med Harald Avtjern

Les mer

 

Menigheten

Bibelundervisning med Harald Avtjern


Bli bedre kjent med både Det gamle- og Det nye testamente på bibelundervisning med Harald Avtjern

Les mer

 

Menigheten

Bo Hjemmeleir


For barn født i 2010-2012. På Bedehuset og i kirka 2. og 3. mars 2019.

Les mer

 

Menigheten

Bo Hjemmeleir


For barn født i 2010-2012. På Bedehuset og i kirka 2. og 3. mars 2019.

Les mer

 
 

Midt i livet-kveld med Odd Haugstad

Midt i livet-kveld med høyskolelektor og forfatter Odd Haugstad.

Les mer

 

Bedehusets årsmøte 2019

Årsmøte for Høvåg bedehus, Bedhuset Bethel, onsdag 13. mars kl. 1900.

Les mer

 

Nytt bønnerom

Vi har fått nytt bønnerom på bedehuset!

Les mer

 

Givertjeneste

Menigheten i Høvåg er takknemlig for alle gaver som kommer inn til vårt arbeid!

Les mer

Kalender