Kanostafett


Bli med padlestafett til inntekt for menighetens misjonsprosjekt 1. juni kl 17.30 - 19.

Les mer
 

Kanostafett


Bli med padlestafett til inntekt for menighetens misjonsprosjekt 1. juni kl 17.30 - 19.

Les mer

Pinsehøytid


Velkommen til gudstjeneste 19. mai kl 11.

Les mer
 

Pinsehøytid


Velkommen til gudstjeneste 19. mai kl 11.

Les mer

Pilgrimsvandring


Bli med på pilgrimsvandring fra Vestre Moland kirke til Høvåg kirke 2. pinsedag fra kl 09 til 18.

Les mer
 

Pilgrimsvandring


Bli med på pilgrimsvandring fra Vestre Moland kirke til Høvåg kirke 2. pinsedag fra kl 09 til 18.

Les mer

Givertjeneste

Les mer

Kirkas årsmøte

Les årsmøtedokumentene ved å klikke Les mer.

Les mer

Ambassadør for fosterhjemsrekruttering

Høvåg  menighet har underskrevet ambassadøravtale med Bufetat. Som menighet skal vi bidra til å synliggjøre behovet for fosterhje...

Les mer

Smågrupper for ungdom / Våren 2024

Her er vårens program for smågrupper for ungdom!

Les mer