Alle rettigheter 2019 Høvåg menighet

Menigheten

Olsokfeiring


Mandag 29. juli går Blindleia kystlag, Bygdekvinnelaget og menigheten sammen om Olsokfeiring.

Les mer

 

Menigheten

Olsokfeiring


Mandag 29. juli går Blindleia kystlag, Bygdekvinnelaget og menigheten sammen om Olsokfeiring.

Les mer

 

Menigheten

Kirkevalg 2019


Her er overikt over kandidater til menighetsrådsvalget og bispedømmerådsvalget.

Les mer

 

Menigheten

Kirkevalg 2019


Her er overikt over kandidater til menighetsrådsvalget og bispedømmerådsvalget.

Les mer

 
 

Skattejakt 2019

Alle født i 2008 og 2009 er velkommen med på Skattejakt 6. til 8. september i regi av Høvåg menighet.

Les mer

 

Konsert med LOVA

Mandag 22. juli kl 19 i Lillesand kirke.

Les mer

 

Ekstraordinært årsmøte på Høvåg bedehus

Innkalling til ekstraordinært årsmøte / Høvåg bedehus på Vitnemøtet, søndag 02. juni 2019, kl. 1100

Les mer

 

Materiell fra Bibelundervisningskvelder

Vil du gå gjennom Haralds tre undervisningskvelder?

Les mer

Kalender