Alle rettigheter 2019 Høvåg menighet

Menigheten

Bibelundervisning med Harald Avtjern


Bli bedre kjent med både Det gamle- og Det nye testamente på bibelundervisning med Harald Avtjern

Les mer

 

Menigheten

Bibelundervisning med Harald Avtjern


Bli bedre kjent med både Det gamle- og Det nye testamente på bibelundervisning med Harald Avtjern

Les mer

 
 

Tur til Hovden med PUSH

PUSH arrangerer tur til Hovden 1. til 3. februar.

Les mer

 

Impuls 2019

PUSH drar med ungdommer til Impuls i Stavanger.

Les mer

 

Nytt bønnerom

Vi har fått nytt bønnerom på bedehuset!

Les mer

 

Givertjeneste

Menigheten i Høvåg er takknemlig for alle gaver som kommer inn til vårt arbeid!

Les mer

Kalender