Menigheten

Koronasituasjonen


Smittevernreglene gjør at aktiviteter i menigheten avlyses eller utsettes. Kontoret er bemannet.

Les mer

 

Menigheten

Koronasituasjonen


Smittevernreglene gjør at aktiviteter i menigheten avlyses eller utsettes. Kontoret er bemannet.

Les mer

 

Menigheten

Avlyst formiddagsmøte


Formiddagsmøtet søndag 10. januar er avlyst!

Les mer

 

Menigheten

Avlyst formiddagsmøte


Formiddagsmøtet søndag 10. januar er avlyst!

Les mer

 
 

Auksjon maleri

Kristi Møllerup Skaten har donert et flott maleri til tårnrommet! Menighetsrådet auksjonerer det bort til inntekt for tårnrommet.

Les mer

 

Auksjon for tårnrommet

Menighetsrådet har satt i gang auksjon for å samle inn penger til tårnrommet. Hanne Timenes Gundersen holder på å lage en større kirke enn ...

Les mer

 

Dåp, vielse og gravferd i koronatiden

Det er fortsatt mulig å døpes og vies i kirkene i Lillesand og Høvåg. Les mer om muligheter for kirkelige handlinger her.

Les mer

 

Hjelp oss å bygge ungdomsarbeidet

I Høvåg har vi et godt tilbud for både barn og ungdom. Ungdomsarbeidet i menigheten ledes av ungdomsleder Øyvind Wallann, som har hovedansv...

Les mer