Babysang


Velkommen til babysang i Tingsalen menighetssenter i Lillesand hver mandag kl 11.30.

 

Her har vi en trivelig sangstund med barnet ditt og de andre som er med.
Vi synger sanger, prater og spiser niste. Søsken er også velkommen.

Kr 10,- for kaffe/te.
Hver mandag til og med 13. desember. Fortsetter også i 2022.
Velkommen! 
Ingunn Brandsæter er ansatt som menighetspedagog i Lillesand og leder babysangen.

Tilbake