Søndagsskole


Bli med på søndagsskole både i kirka og på bedehuset!

Det er søndagsskole på bedehuset hver søndag  det er formiddagsmøte - med unntak av søndager hvor det er familiegudstjenester eller skoleferie.
Søndagsskolen varer fra kl. 1100-1230. Vi møtes sammen med foreldrene oppe i storsalen og går ned i søndagsskolerommet sammen med lederene etter søndagsskolesangen.

Høvåg Bedehus
Enkelt opplegg: barn mellom 0-3 år.
Sprell levende: 4-9 år
Søndagsringen: fra 4. trinn.

Høvåg kirke
Søndagsskole

Kontakt
Elisabeth Isaksen, tlf. 988 68 337

Tilbake