PUSH


PUSH er stedet for ungdommen i Høvåg! 

Her er det plass for både sprell og sprall, kos og alvor, og som du skjønner av PUSHs betydning: Vi ønsker at Jesus er sentrum!

PUSH er hver lørdag, med programposter som andakt,  aktiviteter, kiosksalg, turer, m.m.    

PUSH står for: Pray Until Something Happens

Vi oppdaterer Facebook-siden om ting som skjer på PUSH.
Se her: www.facebook.com/groups/363851577025833/

Kontakt
Ungdomsleder Monica Gislefoss 970 92 382
Ungdomsleder og trosopplærer Raimond Bruseland 99 10 65 64.

Tilbake