Givertjeneste


 

Menigheten i Høvåg er takknemlig for alle gaver som kommer inn til arbeidet vi driver i bygda. Her er aktuelle kontonumerene:

Høvåg bedehus: 2913.10.19546
Høvåg bedehus «Innfødte Evangelister»: 2913.10.25090
Høvåg menighetsråd: 2913.50.02397
Ungdomslederstillingen: 2913.10.13874

Beløp over kr 500,- kan gi skattetrekk. Øvre grense for
skattefrie gaver i 2021 er kr 50.000,- pr. person.

Tilbake