Kontaktinformasjon


Høvåg menighet

Adresse: Høvåg menighet, 4770 Høvåg
Telefon:
48 95 57 88
Epost:
hovag-menighet@lillesand.kommune.no

Vipps nr: 12 12 18
Bankkonto: 2913 50 02397


Administrasjonsleder

Anne Berit Repstad

37 26 81 81

900 23 331

Send e-post

Kateket

Helgi Person Jacobsen

48955881

93651755

Send e-post

Kirketjener

Kjellfrid Ribe

97522675

Send e-post

Leder, Høvåg Bedehus

Fredrik Nagell-Dahl

928 98 093

Send e-post

Organist

Kristi Møllerup Skaten

959 40 526

Send e-post

Prost

Steinar Floberg

988 70 148

Send e-post

Sokneprest Høvåg

Kathrine Tallaksen Skjerdal

48955909

90181561

Send e-post

Ungdomleder

Monica Gislefoss

97092382

Send e-post