Kontaktinformasjon


Høvåg menighet

Adresse: Blikssundveien 29, 4770 Høvåg
Kontoret er på Bedehuset. Åpent mandag og torsdag fra kl 10 - 14.
Telefon:
48 95 57 88
Epost:
hovag-menighet@lillesand.kommune.no

Vipps nr: 12 12 18
Bankkonto: 2913 50 02397

Den norske kirke har her ett digitalt system for varsling av kritikkverdige forhold. Både ansatte og frivillige kan varsle, her er link;  internt for ansatte og eksternt for frivillige


Administrasjonsleder

Anne Berit Repstad

37268181

90023331

Send e-post

Kateket

Helgi Person Jacobsen

48955881

93651755

Send e-post

Kirketjener/Trosopplærer

Raimond Bruseland

99106564

Send e-post

Leder, Høvåg Bedehus

Fredrik Nagell-Dahl

92898093

Send e-post

Prost

Steinar Floberg

988 70 148

Send e-post

Sokneprest Høvåg

Kathrine Tallaksen Skjerdal

48955909

90181561

Send e-post

Ungdomleder

Monica Gislefoss

97092382

Send e-post