Høvåg bedehus


Høvåg bedehus ligger 100 meter ovenfor Høvåg kirke. 

Høvåg bedehus stod ferdig våren 2004. Det er mye aktivitet på bedehuset som f.eks. søndagsmøter, barnekor, bønn og lovsang, eldres hyggestund (70+), babysang, PUSH , jenteforening og søndagsskole.

Velg kalender