Høvåg bedehusstyre


 Styret for Høvåg Bedehus (mars 2018 - mars 2019):

Fredrik Nagell-Dahl (leder), Helge Reme (nestleder), Lene Selseng Røinaas (sekretær), Monica Gislefoss (styremedlem), Elise Ueland (styremedlem), Kjell Ribe (styremedlem), Tor Borgar Kvås (styremedlem), Børre Skaar (varamedlem) og Nils Harald Ribe (varamedlem).

Kontakt
Fredrik Nagell-Dahl
Tlf: 928 98 093
Epost: fredrik@hovagbedehus.no

Tilbake