Høvåg kirke


Den norske kirke står sterk i Høvåg. I kirken har mennesker kommet sammen i over 900 år.

Kirkelovens paragraf 9 sier: Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. Kirkemøtet sier det slik: Den norske kirke skal være en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke.

Velg kalender