Dåp


Barn og deres familier har en sentral plass i Høvåg kirke.

Samtidig vil vi stimulere til tidlig kontakt med Kirken og dens budskap og skape en tilhørighetsfølelse for både barna og familien. Under ser dere våre aktuelle tilbud til barn og familier.

Velg kalender