Sommergjestenes gudstjeneste


Velkommen til Høvåg kirke 21. juli kl 11. Gudstjenesten er ved sokneprest Skjerdal og organist Hodøl. 

Sanitetsforeningen steller istand kirkekaffe i kirkeparken.

Kollekten går til menighetsarbeidet med fokus på betaling av tårnrommet.

Tilbake