Misjonsavtalen forlenges


Menighetsrådet har forlenget avtalen med Stefanusalliansen for 2024 og 2025.

Her støtter vi Mama Maggies arbeid på søppelberget i Kairo og Biskop Thomas sitt arbeid på Anafora. 

Stefanusbarna får komme i barnehager på «søppelfjellet», hvor de gis mulighet til et bedre liv. Det drives også et omfattende besøksprogram: Hver uke får barnas familier besøk av en diakonal medarbeider som følger opp hele familien – med mat, praktisk hjelp, en kort andaktsstund og annen oppfølging de trenger hjelp til. Stefanusbarnas arbeid omfatter også utbredt leirvirksomhet for barn og unge; flere grunnskoler og yrkesskoler; helseoppfølging av barna og deres familier; og utdeling av mat og klær. Kjernen i det mangfoldige arbeidet er kjærligheten til det enkelte barnet. Hver dag får barna høre at de er verdifulle og elsket, og Stefanusbarnas motto er: «I can – jeg kan!». Stefanusalliansen har samarbeidet med Mama Maggie og Stefanusbarna siden 2005. 

Anafora et et kurs- og retreatsenter tilhørende Den koptiske kirke i Egypt, med biskop Thomas i spissen. Det ligger i ørkenen 75 km vest for Kairo. ANAFORA betyr "løfte opp", og det er nettopp det som skjer her: Mennesker løftes opp! I oktober arrangerte Lillesand menighet tur dit og flere fra Høvåg var med.

Tilbake