Vil du jobbe med oss?


Lillesand kirkelige fellesråd har nå lyst ut to stillinger med frist 19. november.

Har du lyst å jobbe i kirken? Vi har to spennende stillinger ledige akkurat nå. Begge har søknadsfrist 19. november.

Kirketjener (50-60%) i Høvåg kirke

Prostesekretær i Vest Nedenes prosti 50% stilling.

Tilbake