Sommergudstjeneste på Ågerøya


Velkommen ut på Ågerøya 7. juli kl 13.30. Velforeningen gjør klart til gudstjeneste ved Frode Fjeldbraaten.

Alfred Solgaard spiller til sangene som alltid! Etter gudstjenesten serveres kaker og kaffe.

Tilbake