Kanostafett


Takk til alle som bidro på padlestafett til inntekt for menighetens misjonsprosjekt.

Etter Grønn gudstjeneste kl 12 i kirkeparken, går vi ned til Kjerkekilen og har padlestafett. 

Vi fikk inn kr 12 800,- til Stefanusalliansen.Takk til alle glade givere.

Dette er en del av Kirkerådets aksjon Sammen som kirke i hele verden. Vi samler inn penger til Stefanusalliansens arbeid i Egypt. 

Tilbake