Ambassadør for fosterhjemsrekruttering


Høvåg menighet har underskrevet ambassadøravtale med Bufetat. Som menighet skal vi bidra til å synliggjøre behovet for fosterhjem i Agder/Telemark. 

Det var tidligere barne- og familieminister, Kjell Ingolf Ropstad, som tok initiativ til å invitere alle tros- og livssynssamfunn til å bli med på en nasjonal dugnad for å rekruttere nye fosterhjem. Behovet er stort over hele landet, og vår menighet vil blant annet synliggjøre Bufetat (Barne- ungdoms- og familieetat Sør på Facebook, her på hjemmesiden, gjennom kunngjøringer osv. Som menighet har vi et stort engasjement for barn og unge. 
Det faller oss derfor helt naturlig å være med på denne dugnaden. Som ambassadørmenighet ønsker vi å gi et tydelig signal om et samfunnsengasjement for noen av de mest sårbare blant oss. Det er i tråd med vårt diakonale oppdrag.
 
Er du nysgjerrig på det å være fosterhjem? 
Gå inn på www.fosterhjem.no eller ring direkte til Bufetat Region Sør, 
tlf. 466 17 900. Bufetat trenger alminnelige hjem, ikke perfekte, men ulike.

Har du spørsmål; kontakt Anne Berit Repstad som setter deg i direkte kontakt med vår kontaktperson i Bufetat.

  

Tilbake