Ny medarbeider søkes


Stilling ledig som trosopplærer/ menighetspedagog fra august 2023.

2.gangs utlysning. Stillingen er mulig å kombinere med 20% stilling som ungdomsarbeider.

Se full utlysning HER Søknadsfrist 6. august.

Kontakt adm.leder Anne Berit Repstad på tlf. 90023331.

Tilbake