Smågrupper i menigheten


Vil du bli med i en smågruppe?
Vi tror det er viktig for enkelte å være del av et mindre fellesskap, hvor man kan lese i Bibelen, samtale og be sammen med noen få som en er trygg på.

Med dette utgangspunktet ønsker vi i Menigheten i Høvåg å starte opp smågrupper! Her kan du bli godt kjent med andre i menigheten - og enda bedre kjent med Jesus!

Hva er en smågruppe?
En smågruppe er et mindre fellesskap på 5-6 personer som samles hjemme hos deltakerne i den enkelte gruppe. En smågruppe kan være en bibelgruppe, en samtale-gruppe, en bønnegruppe eller lignende.

• Alle smågrupper bør/skal ha en leder som har ansvar for det praktiske – ikke nødvendigvis det åndelige.

• Hver smågruppe kan delegere seg mellom hvem som har ansvaret for opplegget til hver samling.

• Samtaleopplegg kan dere velge selv eller få et forslag fra menigheten.

• Smågruppen anbefales å møtes én eller to ganger i måneden, dere avklarer selv tid, sted og frekvens for samlingene.

• Smågruppen skal være et sted hvor vi kan vokse som kristne, stille spørsmål, snakke om livet og bygge hverandre opp i troen på Jesus.

• Gruppen skal også være åpen for å inkludere nye i fellesskapet.

• Det inviteres til ledersamling for smågruppe-ledere en gang i halvåret. Vi snakker da litt om utfordringer og gleder i gruppene og ber for gruppearbeidet i menigheten.

Typer smågrupper 
Vi starter opp i første omgang med familiegruppe, ektepar/par-gruppe, herregruppe og damegruppe.

Påmelding
Send din påmelding til fredrik@hovagbedehus.no. Husk og spesifiser dine ønsker og din kontaktinformasjon.

Vi tror at velfungerende smågrupper vil bidra til å forandre liv og hjelpe mennesker til å leve som disipler i hverdagen.

Tilbake