Siblings


Siblings er en disippelgruppe for jenter og gutter i ungdomsskolen og videregående.

 

Siblings er en disippelgruppe for gutter og jenter i ungdomsskolen og videregående som samles onsdager på Bedehuset. Her spiser vi god mat, bruker tid på spørsmål om tro og snakker om ulike sider ved temaet for semesteret.  

Kontakt
Øyvind Wallann og Emilie Bjørnholem

Tilbake