Kirkevalget 2023


Nominasjonsarbeidet er ferdig. Se hvem som er kandidater til menighetsrådet. 

Nominasjonskomiteen består av Ivar Ueland (leder) og Maggie Leisegang. 
Her er kandidatene som står på lista til Høvåg menighetsråd

  1. Kristin Lie
  1. Raymond Thorstensen Hæstad
  1. Stephan Kokai
  1. Anne Christine (Nine) Justvik
  1. Toril Venheim Krossen
  1. Per Magne Qvalben
  1. Vivian Hamre  
  1. Odd Anders Kjøstvedt
  2. Signe Lilleholt
  3. Randi S. N. Dahl

Det skal velges 6 faste medlemmer og 5 varamedlemmer til menighetsrådet.

Menighetsrådsvalget er 10. og 11. september 2023. Valgperioden er fra 01.11.2023 til 31.10.2027.
Høvåg menighetsråd er valgstyret.

Her kan du lese hvem som er kandidat til bispedømmerådsvalget. Det er her fire lister å stemme på.

Tilbake