Kirkevalget 2023


Nominasjonsarbeidet til menighetsrådsvalget i gang. 

Nominasjonskomiteen består av Ivar Ueland (leder) og Maggie Leisegang. 
Har du lyst til å stå som kandidat til menighetsrådet, ta kontakt med en av disse.
Menighetsrådsvalget er 10. og 11. september 2023. Valgperioden er fra 01.11.2023 til 31.10.2027.
Høvåg menighetsråd er valgstyret.

Det skal samtdig være valg av nytt Bispedømmeråd som også er den del av Kirkemøtet. Kan du tenke deg å stille som kandidat til nominasjonskomiteen liste, ta kontakt med Anne Berit Repstad på kirkekontoret. Frist er 1. februar.

Tilbake