Kirkekor med ny dirigent


Koret har øvelse torsdager kl 19 på Bedehuset. Bli med. De planlegger en opptreden i desember.

 

Koret får nå fram til nyttår ha Solveig Vindholmen som dirigent. Hun er kantor i Lillesand menighet.

 

Vi øver på Bedehuset kl 19-21: 3.11 10.11 (17.11 hvis behov) og 24.11 Det blir en liten pause med en kopp kaffe/te/vann og kjas.
 

Tilbake