Først-seminar


Velkommen til Først-seminar i regi av Den Norske Israelsmisjon og menighetsrådet,
torsdag 22. september, kl. 1900.

 

Tema for Først-seminaret er «Vår jødiske Bibel». Bibelens budskap skal være relevant og aktuelt for vår tid og vår kultur og vi kaller det kontekstualisering. Å lese Bibelen med forfatternes egne jødiske briller, og ut fra deres samtid, kaster ofte nytt lys over tekstene og utdyper deres innhold. Kanskje bidrar det til å korrigere vår tolkning og forståelse av verdens viktigste bok og budskap?

Elisabeth Levy fra Caspari senter i Jerusalem deltar.

Velkommen til Først-seminar på Høvåg bedehus!

 

Tilbake