Håpløpet 2022


Tusen takk til alle som kom, alle som deltok og alle sponsorer.

 

Vi kunne igjen arrangere tradisjonelt Håpløpet i samarbeid med Høvdingen. Det var løyper på 1 km og 4,2 km. Vi fikk kr 43 300,-. Det er fantastisk. 220 personer gikk eller løp.

I 2022 og 2023 samler vi inn penger til Stefanusalliansens arbeid i Egypt. Her støtter vi Mama Maggies arbeid på søppelberget i Kairo og Biskop Thomas sitt arbeid på Anafora. Trygve Wikstøl fra Stefanusalliansen fortalte.

 

Tilbake