Kanostafett


Tusen takk til alle som stilte lag i stafett til inntekt for misjonen. Erdviga og Eidjord United vant på tid og på innsamling. "Såpe på armen" fikk premie for mest liv og stemning. Vi gratulerer!

Fjorårets kanostafett var en suksess og det ble årets også.

P.t onsdag 23. juni har vi fått inn kr 38 577,-.til Stefanusalliansens arbeid i Egypt. Det er rekord!

Takk til Skottevig camping som gav is til laget "Såpe på armen". 

Her er lagene som deltok:

1. Max misjon – Anne Berit og Øyvind Repstad og Simen Aas Skaar

2. Vinnerne – Sigrid, Skule og Terje Skjerdal

3. Team Oggevann – familien Eirin Engesland og Espen Håland med barn

4. Erdviga og Eidjord United – familiene Målen og Ueland

5. Jibamaca og Andreas – familien Marianne og Cato Jonassen og Andreas Målen

6. Gutta boys – Andreas og Benjamin Eidjord, Tallak Skjerdal og Daniel Eidjord

7. Såpe på armen – Remi Østensen, Magnus Espegren og Knut Skjerdal

8. Fire katter og en familie – Finn Erik, Maria og Johan Espegren

9. Pluss/minus 50 – Irene Skaar, Toril Venheim Krossen og Kathrine T. Skjerdal

10. Blanda drops – Haugli Mette, Lars, Erling og Aina Mikaelsen

11. Storspeiderne – Angelica Frigstad, Anna Espegren og Iril Forslund-Byrenim

12. Jonas Håland Engesland og Tellef Kolbjørnsrud Simonsen

13. Bønnelaget – Johan Berglihn, Kikki Jernsletten og Tønnes Christian Due-Tønnessen

14. Salo, salo – fra Ukraina

15. Team Brovig - familien Teresa Brovig

Takk til Speiderne som lånte ut kanoer.

"Sammen som kirke i hele verden" er en årlig aksjon for misjonssolidaritet for å styrke menighetenes misjonsprosjekter. Aksjonen ønsker å gi verktøy til menighetenes innsats og engasjement for den globale kirke. Aksjonen går inn i misjonsansvaret knyttet til SMM-organisasjonenes verdensvide nettverk av søsterkirker og partnere. Sammen viser vi misjonssolidaritet!

Tilbake