Konfirmant 2023


Velkommen som konfirmant i Menigheten i Høvåg!

 

Hovedansvarlig for konfirmasjonstiden 2022 - 2023 er sokneprest Kathrine T. Skjerdal og kateket Helgi Jacobsen.

Det er alltid konfirmasjon første lørdag i mai. (Dersom 1. mai er på søndag, så er det konfirmasjon 30. april).
I 2023 har vi konfirmasjon lørdag 29. april og lørdag 6. mai.

Informasjonsbrosjyre for 2022/2023 kan leses HER

Meld deg på HER 
 

Tilbake