Stilling ledig som trosopplærer


Vår trosopplærer skal over i andre oppgaver og vi søker hennes erstatter i 20-30% stilling fra august. 

 

Ha ansvar for alt trosopplæringsarbeidet i menigheten fram til konfirmasjonstiden. Dette innebærer halvårige samling for 2-3 åringer, Superheltsamling for 6-7 åringer, Tårnagentsamling for 8-9 åringer, Lys Våken leir for 10-11 åringer, Skattejakt for 12 åringer og Minikonfirmantleir for 13 åringer. Dette trosopplæringsarbeidet skjer i samarbeid med kirkens øvrige ansatte.

Være leder på:

· Jenteforening for 1.-4. klassetrinn, annenhver tirsdag på Bedehuset.

· Etter skoletid – for de på 5.-7. klassetrinn, annen hver mandag på bedehuset.

Arbeidsoppgavene kan til dels formes etter den som søker. En del helgearbeid må påberegnes.

Stillingen innebærer også å rekruttere og administrere frivillige medarbeidere til arbeidet.

Personlig egnethet tillegges stor vekt. Det er ønske om gode organisatoriske evner.

Kirkevergen følger opp det personalmessige rundt selve stillingen.

Det er krav om medlemsskap i Den norske Kirke.

Ved tilsetting kreves fremlagt politiattest iht Kirkeloven §29.

Søknadsfrist 10. mai. Send søknad, CV og attester til hansegil.hansen@lillesand.kommune.no

For spørsmål kontakt adm.leder Anne Berit Repstad på tlf 900 23331.

Tilbake