Gudstjeneste 16. januar


Velkommen til Høvåg kirke kl 11. Dåpsengelene deles ut.

 

Gudstjenesten er ved sokneprest Skjerdal og organist Skaten. Kollekt til arbeidet med tårnrommet.

Tilbake