Påmelding til Julaftensgudstjenester!


Vi vil i år ha tre gudstjenester i kirken på Julaften. Vi har kun plass til 50 stk på hver, så meld dere på!

 

Påmelding til gudstjeneste skjer her. PS. Du får dessverre ingen bekreftelse på påmelding, men du får altså plassene du bestiller. Adm.leder sender ekstra bekreftelse etterhvert.

Påmelding Høvåg kirke kl. 13.15

Påmelding Høvåg kirke kl. 14.45

Påmelding Høvåg kirke kl. 16.15

 

Tilbake