Nytt kor! Bli med!


Organist Kristi Skaten starter prosjektkor for de som har lyst til å synge i høst fram mot advent! Vi tenker i utgangspunktet ungdom og voksne.

 

Prosjektkoret blir med på Vi synger julen inn i Høvåg kirke søndag 12. desember kl. 1600.

Øvelser blir på Høvåg bedehus kl. 1800-2000 følgende onsdager:
8. og 22. september, 13. og 20. oktober, 3., 17. og 24 november
og 1. desember (Ev. ekstraøvinger 9. eller 11. desember.

Tilbake