Påskens gudstjenester


Her kan du se påskens gudstjenester/formiddagsmøter fra Høvåg kirk og bedehus.

 

Se høytidsgudstjenesten HER
Han er ikke her, han er oppstatt. Jesus lever, ja sannelig, Jesus lever. 

Kathrine Skjerdal og Kristi Skaten har spilt inn gudstjeneste fra kirka.
Se Langfredag gudstjenesten HER

Palmesøndag, tale med Harald Avtjern og sang ved Johan Berglihn
Se formiddagsmøtet fra Høvåg bedehus HER

Tilbake