Bedehusets årsmøte


Årsmøte for Høvåg bedehus, onsdag 28. april kl. 1900!

 

 

Det er planlagt å ha årsmøte for Høvåg bedehus onsdag 17. mars, men slik korona-situasjonen er nå må årsmøtet utsettes. Bedehusstyret har bestemt at ny dato for årsmøtet blir onsdag 28. april kl. 1900.

Saksliste på årsmøtet:

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av referent
  • Valg av to til å undertegne protokollen
  • Valg av tre til å telle stemmene
  • Årsmelding for 2020 v/Fredrik Nagell-Dahl
  • Regnskap for 2020 v/Øystein Nilssen
  • Valg
  • Eventuelt

10.03.20
Fredrik Nagell-Dahl
Daglig leder 

Tilbake