Søndagens andakt fra Laget


Formiddagsmøtet søndag 14. februar på Høvåg bedehus er dessverre avlyst pga corona-restriksjoner.
Her kan du se søndagens andakt!

 

Vi er så heldige at vi har fått tilsendt søndagens andakt fra Laget ved Tønnes Christian Due-Tønnessen og Tina Hellem med temaet "Hvordan bli mer glad i Jesus?".

I filmen er det nevnt de 4 absolutter - noe som kan være en god hjelp til å se min egen synd. Det er først når jeg ser min egen synd, at jeg ser hvor mye jeg trenger det Jesus gjorde på korset.

absolutt kjærlighet,
absolutt ærlighet,
absolutt renhet og
absolutt uselviskhet i dag?

Selv er æ glad i konkrete utfordringer, så prøv feks å gjøre det i 14 dager og se om du merker noen forskjell.
 

Tilbake