Auksjon maleri


Kristi Møllerup Skaten har donert et flott maleri til tårnrommet! Menighetsrådet auksjonerer det bort til inntekt for tårnrommet.

 

Bud sendes til hovag-menighet@lillesand.kommune.no Budrunden avsluttes 18. juli 2021.

Tilbake