Auksjon for tårnrommet


Menighetsrådet har satt i gang auksjon for å samle inn penger til tårnrommet. Hanne Timenes Gundersen har laget en kirke. Vil du gi bud på den?

 

Vi har p.t. et bud på 5000kr. Bud sendes til hovag-menighet@lillesand.kommune.no Budrunden avsluttes 18. juli 2021.

Tilbake