Avlyste formiddagsmøter


Formiddagsmøtene før jul på Høvåg bedehus er avlyst!

 

De siste ukene har det kommet nye råd fra regjeringen om at vi skal begrense den sosiale kontakten for å forhindre mer spredning av corona-viruset. Vi er også bedt om å holde oss mest mulig hjemme, ha færrest mulig nærkontakter og være ekstra forsiktige i tiden fremover. Nye restriksjoner sier i tillegg at vi ikke har lov til å være mer enn 50 personer på bedehuset samtidig. 
Grunnet stor smitteøkning flere plasser på Agder, ønsker vi på Høvåg bedehus å ta dette på alvor, og vi vil være med på denne dugnaden som pågår. Vi opplever at det i menigheten tenkes forskjellig på hvordan vi skal håndtere dette, og vi prøver å gjøre det som vi ser er mest fornuftig akkurat nå.
Bedehusstyret hadde et ekstra styremøte mandag 16. november. Vi vedtok der at vi avlyser de to neste formiddagsmøtene før jul (22. november og 6. desember). Vi ønsker verken å bryte regler eller utsette noen for smitte, men å bidra i dugnaden om å bekjempe smittebølgen som nå er over oss! 
Situasjonen er vanskelig, med mange avlyste arrangementer, og dette medfører i tillegg tapte inntekter for bedehuset. Bedehuset blir drevet kun med innsamlede midler, og av utleie av bygget, vi får ingen statlige midler. I dag har vi de samme utgiftene som tidligere, men ikke de samme inntektene. Vi vil derfor frimodig be om gave til arbeidet, og om at du/dere kan være med på å støtte opp om driften på bedehuset,  slik at vi kan stå sterke når vi åpner opp for aktivitet igjen.
Vær med å gi på VIPPS nr 129232 eller bankkontonr. 2913.10.19546.

Dersom du gir gjennom bank, kan du sette deg opp som fast giver, noe som gir deg skattefradrag på det totale beløpet du gir. Vi trenger din økonomiske hjelp i tiden fremover!
TUSEN TAKK FOR DIN GAVE!
Vi kommer sterkere tilbake!

Tilbake