Håpløpsuke


Høvdingen og menigheten takker til alle som deltok på Håpløpet!

 

Tirsdag 8. september skulle vi fylt opp området rundt Idrettsbanen med turglade mennesker. Grunnet korona og fare for smittespredning, ble Håpløpet arrangert på en ny måte! I alt 175 personer har deltatt. Vi har fått inn over 41 000,- Pengene sendes til Misjonsalliansen som driver et mangfoldig arbeid i havnebyen Guayaquil i Ecuador.  Guayaquil, en by med tusenvis av fattige, er hardest rammet av korona av alle byer i Sør-Amerika. Misjonsalliansen har hjulpet mennesker her i mange år og våre folk gjør nå det de kan for en befolkning i total krise.

Lene og Lars Iver Wennerberg er Misjonsalliansens utsendinger i Ecuador, men er nå hjemme i Norge. Men de holder tett kontakt med prosjektene. De samarbeider med fem kirke-nettverk i Guayaquil, og alle nettverkene er i gang med matutlevering til familier i nærområdene som trenger ekstra hjelp nå.

Flere bedrifter sponser et beløp pr deltaker, så jo flere som er med, jo bedre!

 

Tilbake