Alle rettigheter 2019 Høvåg menighet

Vaffelprat


Vi inviterer til planleggingsmøte for «Vaffelprat», onsdag 16.10 kl. 1900 på Høvåg bedehus.

 

Menigheten i Høvåg ønsker å sette i gang noe som vi har valgt å kalle «Vaffelprat». Opplegget er en torsdagskveld i måneden med f.eks. et foredrag, en film- eller sangkveld, eller noe lignende. Det skal også være rom til gode samtaler og enkel servering.

Vaffelprat skal være et møtested for alle. Derfor trenger vi en komité som representerer et mangfold. Har du lyst å bli med og arrangere, planlegge og gjennomføre disse kveldene? Da trenger vi din hjelp!

Vi ønsker første Vaffelprat-kveld januar 2020.

Håper vi ser deg på bedehuset, onsdag 16.10 kl. 1900!

Hilsen
Menigheten i Høvåg
v/Viviann Hamre og Harald Avtjern

Tilbake