Hjelp oss å bygge ungdomsarbeidet


I Høvåg har vi et godt tilbud for både barn og ungdom. Ungdomsarbeidet i menigheten ledes av ungdomsleder Øyvind Wallann, som har hovedansvar for PUSH, Etter skoletid, Bråddårs og Sisters. Øyvind er også godt delaktig i konfirmantundervisningen.

 

Slik ungdomsarbeidet er i dag, drives det kun av innsamlede midler. Vi har i flere år fått inn for lite penger for å drifte stillingen. Vi trenger nå 100.000 kroner ekstra per år for å kunne drive et godt ungdomsarbeid videre. Dette tilsvarer 20 faste givere som gir 400 kroner hver måned. Ønsker du å gi et annet beløp, så bestemmer du selvfølgelig beløpet selv!

Den beste måten å bli en fast giver på er å gå inn i nettbanken din der du oppretter et fast trekk (AvtaleGiro) til kontonr. 2913.10.13874. Har du ikke nettbank, hjelper de deg med dette i banken din. Etter dette får vi på menighetskontoret en oversikt over dine innbetalinger som vi rapporterer inn til skattemyndighetene.

I 2019 gis skattefritak for gaver på inntil 50.000 kroner for gaver til frivillige organisasjoner. Det vil si at du får tilbake 23% av det du gir i gave!

Vi håper du tar utfordringen og blir ny, fast giver til ungdomsarbeidet i Høvåg. Takk for at du er med og støtter ungdomsarbeidet i bygda!

Tilbake