Ekstraordinært årsmøte på Høvåg bedehus


Innkalling til ekstraordinært årsmøte / Høvåg bedehus
på Vitnemøtet, søndag 02. juni 2019, kl. 1100

 

_______________________________________________________________________________

Sak 1 / Navneendring
Bedehusstyret kommer med forslag om å endre navn fra «Bedehuset Betel» til «Høvåg bedehus».

Sak 2 / Endring av formålsparagraf
Gammel formålsparagraf:
«Bedehuset Bethel er en privat stiftelse med formål å drive Bedehuset Bethel til å være et samlingssted for kristen virksomhet i Høvåg.»

Styrets forslag om endring av formålsparagraf (§1 i vedtektene for Bedehuset Betel):
«Høvåg Bedehus er en privat stiftelse med formål å drive misjon lokalt og globalt. Bedehuset skal også være et samlingssted for bygda Høvåg, samt støtte lokale lag og foreninger.»

Henveldelser bes sendes til styreleder, fredrik@hovagbedehus.no.

Mvh
Høvåg bedehusstyre

Tilbake