Kirkevalg 2019


Her er oversikt over valgte medlemmer til menighetsrådet som tiltrer 1. november.

 

Opptellingen etter menighetsrådet viser følgende liste:

  1. Stephan Kokai
  2. Anne Christine (Nine) Justvik
  3. Toril Krossen
  4. Frode Målen
  5. Johan Berglihn
  6. Kennet Gislefoss

1.vara Inger Margrethe Tallaksen

2.vara Ivar Ueland

3. vara Dorothea Margarethe (Maggie) Leisegang

Les mer om kandidatene HER

Medlemmer til Agder og Telemark bispedømmeråd presenteres ca 19. september.

Mer informasjon om kirkevalget kan du finne på Den norske kirkes nettside: https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/

Tilbake