Alle rettigheter 2019 Høvåg menighet

Kirkevalg 2019


Her er overikt over kandidater til menighetsrådsvalget og bispedømmerådsvalget.

 

Valgstyret har følgende prioriterte liste av kandidater til menighetsrådsvalget:

 1. Toril Venheim Krossen
 2. Ivar Ueland
 3. Frode Målen
 4. Johan Trygve Berglihn
 5. Anne Christine (Nine) Justvik
 6. Stephan Kokai
 7. Kennet Gislefoss
 8. Inger Margrethe Tallaksen
 9. Dorothea Margrethe Leisegang
   

Forhåndsstemming på Høvåg menighetskontor mandag og torsdag kl. 10 -14 fra 12. august til 5. september. Det er også mulig med forhåndsstemming på Lillesand kirkekontor mandag til frdag kl 10 - 14. Menigheten tilbyr forhåndsstemming på Høvågheimen fredag 30. august kl 11.30 -13.

Kirkevalget har på valgdagene åpent 8. september fra kl 16 -20 i Grasrodas lokaler i Høvåghallen og 9. september kl 09 -20 samme sted.  

HER er listene til valg av bispedømmeråd i Agder og Telemark bispedømme.

Mer informasjon om kirkevalget kan du finne på Den norske kirkes nettside: https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/

Tilbake