Alle rettigheter 2019 Høvåg menighet

Kirkevalg 2019


Vær med å sette preg på kirken! Det er kirkevalg 8. og 9. september 2019.

 

Hvordan vil du at kirken skal være? Ved kirkevalget har du en gylden mulighet til å være med å sette agendaen for din lokale kirke. For folk i ditt nabolag kan dine holdninger og handlinger utgjøre en stor forskjell. 

Det er kirkevalg 8. og 9. september 2019. Kanskje du skal stille til valg? Du er invitert til å være med på å skape fremtidens kirke. Ta kontakt med menighetskontoret eller menighetsrådet. 

Mer informasjon om kirkevalget kan du finne på Den norske kirkes nettside: https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/

Tilbake