Bedehusets årsmøte 2019


Årsmøte for Høvåg bedehus, Bedhuset Bethel, onsdag 13. mars kl. 1900.

 

Saksliste:

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av referent
  • Valg av to til å undertegne protokollen
  • Valg av tre til å telle stemmene
  • Årsmelding for 2018 v/Fredrik Nagell-Dahl
  • Regnskap for 2018 v/Øystein Nilssen
  • Valg
  • Eventuelt
  • Kunngjøring av valgresultatet

13.02.19
Fredrik Nagell-Dahl
styreleder

Tilbake