Alle rettigheter 2019 Høvåg menighet

Bibelundervisning med Harald Avtjern


Bli bedre kjent med både Det gamle- og Det nye testamente på bibelundervisning med Harald Avtjern

 

På vanlige gudstjenester og møter, er det normalt lite tid til grunnleggende bibelundervisning. Dette gjør vi noe med denne våren.

Vi har satt av tre onsdagskvelder hvor Harald Avtjern vil gjennomgå bakgrunnsstoff for både Det gamle- og Det nye testamente. Dessuten vil budskap og hovedinnhold i flere av bibelbøkende bli gjennomgått.


Det blir to undervisningstimer hver kveld, med kaffe og noe å bite i mellom timene.

Høvåg Bedehus
27. mars. kl. 1930

Tilbake