Alle rettigheter 2019 Høvåg menighet

Vi synger julen inn


16. desember kl 16.00 i Høvåg kirke

 

Miniklang, Høvåg brass og Grunnesund pigekor deltar. Kollekt til ungdomslederstillingene.

Tilbake