Nytt bønnerom


Vi har fått nytt bønnerom på bedehuset!

 

Bønnerommet er plassert i lillesalen i overetasjen, vegg-i-vegg med hovedsalen. Her samles vi til bønnemøte før formiddagsmøter på søndager, kl. 1015-1045, og til forbønn når formiddagsmøtet er ferdig. Rommet kan selvfølgelig også brukes til andre samlinger om ønskelig.


Tilbake